بسوی ظهور

مهدویت از منظر قرآن و روایات

بسوی ظهور

مهدویت از منظر قرآن و روایات

بسوی ظهور

امیرالمومنین (ع): «هرکس در ذلّت فراگیری دانش ساعتی صبر نکند در ذلّت جهل تا ابد باقی خواهد ماند.».

وبلاگ متعلق است به شیخ علی مویدی, فارغ التحصیل سطح سه و ترم پایانی سطح چهار(دکترا) مرکز تخصصی مهدویت قم.