بسوی ظهور

مهدویت از منظر قرآن و روایات

بسوی ظهور

مهدویت از منظر قرآن و روایات

بسوی ظهور

امیرالمومنین (ع): «هرکس در ذلّت فراگیری دانش ساعتی صبر نکند در ذلّت جهل تا ابد باقی خواهد ماند.».

وظائف منتظران(4):درمان قلب

يكشنبه, ۲۴ مرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۰۰ ق.ظ

منتظر واقعی، باید خود را اصلاح کند و اساس و ریشه ی اصلاح مملکت وجود انسان، اصلاح قلب است، زیرا او امام اعضاء و پادشاه مملکت انسان است و اعضاء و قوای ظاهری و باطنی انسان، به او اقتدا میکنند و «الناسُ علی دینِ مُلوکهم».

رسولُ اللَّهِ صلى الله علیه و آله: لا یَستَقیمُ إیمانُ عَبدٍ حتّى یَستَقیمَ قَلبُهُ، ولا یَستَقیمُ قلبُهُ حتّى یَستَقیمَ لِسانُهُ.[1]

 پیامبر خدا صلى الله علیه و آله: ایمان هیچ بندهاى درست نباشد، مگر این که دلش درست باشد و دلش درست نباشد، مگر آن گاه که زبانش درست باشد.

درمان قساوت قلب:

1و2.اطعام فقراء و کشیدن دست بر سر یتیم

رسولُ اللَّهِ صلى الله علیه و آله- لمّا شَکا إلَیهِ رجُلٌ قَساوَةَ قَلبِهِ-: إذا أرَدتَ أن یَلینَ قَلبُکَ فَأطعِمِ المِسکینَ وامسَحْ رَأسَ الیَتیمِ.[2]

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله- به مردى که از سختدلى خود نزد آن حضرت شِکوه کرد- فرمود:

اگر مىخواهى دلت نرم شود، مستمند را اطعام کن و بر سر یتیم دست نوازش بکش.

 

3.شنیدن موعظه

موعظه به کلامی گفته میشود که احساسات انسانی از قبیل محبت، امید، ترس و غیره را تحریک کند و چون جایگاه آن ها قلب میباشد با نشستن کلام واعظ بر قلب باعث حیات قلب میگردد.


الإمامُ علیٌّ علیه السلام: أحْیِ قَلبَکَ بالمَوعِظَةِ ...وذَلِّلْهُ بِذِکرِ المَوتِ ... وبَصِّرْهُ فَجائعَ الدُّنیا، وحَذِّرْهُ صَولَةَ الدَّهرِ وفُحشَ تَقَلُّبِ اللیالی والأیّامِ، وأعرِضْ علَیهِ أخبارَ الماضینَ.[3]

امام على علیه السلام: دلت را با موعظه زنده کن ...و آن را با یاد مرگ، رام و خوار گردان ... و به بدیها و سختیهاى دنیا بینایش ساز و از هجوم روزگار و دگرگونیهاى آشکار گردش شبان و روزان، بر حذرش دار و سر گذشت پیشینیان را به یادش آور.


4.پوشیدن لباس ساده

عنه علیه السلام- وقد رُئیَ علَیهِ إزارٌ خَلَقٌ مَرقوعٌفقیلَ لَهُ فی ذلکَ-: یَخشَعُ لَهُ القَلبُ، وتَذِلُّ بهِ النفسُ، ویَقتَدی بهِ المُؤمنونَ.[4]

امام على علیه السلام- وقتى جامهاى کهنه و وصله خورده بر تن امام علیه السلام دیدند و علت را پرسیدند فرمود: این جامه، دل را فروتن مىکند و نفس را خوار و رام، مىگرداند و براى مؤمنان، سر مشق است.


5.کثرت ذکر در خلوتها

الإمامُ الباقرُ علیه السلام: تَعَرَّضْ لِرِقَّةِ القَلبِ بکَثرَةِ الذِّکرِ فیالخَلَواتِ.[5]

امام باقر علیه السلام: رقّت قلب را با ذکر بسیار [خدا] در خلوتها، بجوى.


یاد خدا، ریشه و اساس اصلاح قلب:

الإمامُ علیٌّ علیه السلام: أصلُ صَلاحِ القَلبِ اشتِغالُهُ بِذِکرِ اللَّهِ.[6]

امام على علیه السلام: ریشه اصلاحِ دل، پرداختن آن به یاد خداست.

ذکرالهی موجب باز شدن گوش دل:

عنه علیه السلام: إنَّ اللَّهَ سبحانَهُ وتعالى جَعَلَ الذِّکرَ جَلاءً لِلقُلوبِ، تَسمَعُ بهِ بَعدَ الوَقرَةِ.[7]

امام على علیه السلام: خداوند سبحان یاد خود را صیقل دهنده دلها قرار داده است، گوشِ سنگینِ دلها به وسیله آن شنوا مىشود.


6و7.یاد مرگ و تلاوت قرآن

رسولُ اللَّهِ صلى الله علیه و آله: جَلاءُ هذهِ القُلوبِ ذِکرُ اللَّهِ وتِلاوَةُ القرآنِ.[8]

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله: صیقل دهنده این دلها، یاد خدا و تلاوت قرآن است.


کنز العمّال: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله علیه و آله: إنّ هذهِ القُلوبَ تَصدَأُ کما یَصدأُ الحَدیدُ إذا أصابَهُ الماءُ. قیلَ: وما جَلاؤها؟ قالَ: کَثرَةُ ذِکرِ المَوتِ، وتِلاوَةِ القرآنِ.[9]


کنز العمّال: پیامبر خدا صلى الله علیه و آله فرمود:

همچنان که آهن اگر آب به آن رسد زنگ مىزند، این دلها نیز زنگار مىبندد. عرض شد: صیقل دادن آنها به چیست؟ فرمود:

بسیار به یاد مرگ بودن و تلاوت قرآن.

 

الإمامُ علیٌّ علیه السلام: إنّ اللَّهَ سبحانَهُ لم یَعِظْ أحَداً بمِثلِ هذا القرآنِ ... وفیهِ رَبیعُ القَلبِ ویَنابیعُ العِلمِ و ما لِلقَلبِ جَلاءٌ غیرُهُ .[10]

امام على علیه السلام: خداوند سبحان، هیچ کس را به چیزى مانند قرآن اندرز نداده است ... در آن بهار دل و چشمههاى دانش است و براى دل صیقلى جز آن وجود ندارد.


8.استغفار

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام: إنَّ للقُلوبِ صَداءً کصَداءِ النُّحاسِ، فاجلُوها بالاستِغفارِ.[11]

امام صادق علیه السلام: دلها نیز، همچون مس، زنگار مىبندد، پس آنها را با استغفار صیقل دهید.


9.رعایت تقوی

رعایت تقوی به معنای انجام دستورات الهی از قبیل واجبات مانند نماز، روزه، زکات، خمس، حج و دوری از گناه، باعث درمان قلب میگردد.

عنه علیه السلام: إنَّ تَقوَى اللَّهِ دَواءُ داءِ قُلوبِکُم، وبَصَرُ عَمى أفئدَتِکُم، وشِفاءُ مَرَضِ أجسادِکُم (أجسامِکُم)، وصَلاحُ فَسادِ صُدورِکُم، وطَهورُ دَنَسِ أنفُسِکُم، وجَلاءُ عَشا (غِشاءِ) أبصارِکُم.[12]

امام على علیه السلام: همانا پرواى از خدا، داروى درد قلوب شماست و بینا کننده کورى دلهایتان و شفا بخش بیمارى جسم هایتان و درست کننده تباهى سینههایتان و پاک کننده آلودگى جان هایتان و زداینده کورى [پرده] دیدگانتان.

10.رعایت حقوق مومنان

عنه علیه السلام: لا یَسلَمُ لکَ قَلبُکَ حتّى تُحِبَّ للمُؤمنینَ ما تُحِبُّ لنفسِکَ.[13]

امام على علیه السلام: دلت براى تو سالم نخواهد شد، مگر آن گاه که براى مؤمنان همان پسندى که براى خود مىپسندى.

11.شرکت در مجلس علماء و شنیدن حکمت

عیسى علیه السلام: یا بَنی إسرائیلَ، زاحِمُوا العُلَماءَ فی مَجالِسِهِم ولو جُثوّاً علَى الرُّکَبِ؛ فإنّ اللَّهَ یُحیی القُلوبَ المَیتَةَ بِنُورِ الحِکمَةِ کما یُحیی الأرضَ المَیتَةَ بِوابِلِ المَطَرِ.[14]

عیسى علیه السلام: اى بنى اسرائیل! مجلس هاى [درس] دانشمندان را پُر کنید، حتى اگر [از کثرت ازدحام مجبور شوید] دو زانو بنشینید؛ زیرا خداوند، دلهاى مُرده را با نور حکمت زنده مىکند، همچنان که زمین مرده را با باران تند حیات مىبخشد.

عنه علیه السلام: مُعاشَرَةُ ذَوی الفَضائلِ حَیاةُ القُلوبِ.[15]

امام على علیه السلام: همنشینى با ارباب فضایل، دلها را زنده مىکند.

12.تفکر

الإمامُ الحسنُ علیه السلام: التَّفکُّرُ حَیاةُ قَلبِ البَصیرِ.[16]

تفکر موجب حیات قلب بینا میگردد.

عنه علیه السلام: علَیکُم بالفِکرِ؛ فإنّهُ حَیاةُ قَلبِ البَصیرِ ومَفاتیحُ أبوابِ الحِکمَةِ.[17]

امام حسن علیه السلام: بر شما باد اندیشیدن، که آن، زنده کننده دل انسان بصیر است و کلیدهاى درهاى حکمت.

 

 [1] میزان الحکمة ؛ ج9-عربى ؛ ص544

 

[2] میزان الحکمة ؛ ج9-عربى ؛ ص541 - مشکاة الأنوار: 292/ 885.

 [3]میزان الحکمة ؛ ج9-عربى ؛ ص541- نهج‏البلاغة: الکتاب 31.

[4] میزان الحکمة ؛ ج9-عربى ؛ ص541 - نهج البلاغة: الحکمة 103.

[5]میزان الحکمة ؛ ج9-عربى ؛ ص542 - تحف العقول: 285.

[6] میزان الحکمة ؛ ج9-عربى ؛ ص544 - غرر الحکم: 3083.

[7] میزان الحکمة ؛ ج9-عربى ؛ ص542 - نهج‏البلاغة: الخطبة 222.

[8] میزان الحکمة ؛ ج9-عربى ؛ ص542 - تنبیه الخواطر: 2/ 122.

[9] میزان الحکمة ؛ ج9-عربى ؛ ص542 - کنز العمّال: 42130.

[10] میزان الحکمة ؛ ج9-عربى ؛ ص540 - نهج البلاغة: الخطبة 176.

[11] میزان الحکمة ؛ ج9-عربى ؛ ص543  -عدّة الداعی: 249.

[12] میزان الحکمة ؛ ج9-عربى ؛ ص536 - نهج البلاغة: الخطبة 198.

[13] میزان الحکمة ؛ ج9-عربى ؛ ص510 - بحار الأنوار: 78/ 8/ 64.

[14] میزان الحکمة ؛ ج9-عربى ؛ ص539 - تحف العقول: 393.

 [15]میزان الحکمة ؛ ج9-عربى ؛ ص539 - غرر الحکم: 9769.

[16] میزان الحکمة ؛ ج9-عربى ؛ ص540 - الدّرة الباهرة: 22.

[17] میزان الحکمة ؛ ج9-عربى ؛ ص540 - أعلام الدین: 297.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۵/۰۵/۲۴
علی مویدی

نظرات  (۱)

سلام، خدا قوت، خوب و کاربردی بود.ممنون

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">